Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

52 5 Чрез

52 5 Чрез бутоните изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. „Auto“ / автоматично: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено), то се възпроизвежда така, че дългата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а в свободните части от екрана над и под изображението се появяват черни ленти (настройка по подразбиране). „Full“ / пълно: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено), то се възпроизвежда така, че късата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а лявата и дясната част на изображението се изрязват. „Off“ / изключено: Размерите на видео изображението не са увеличени / намалени и то се възпроизвежда с оригиналната резолюция. Ако видео резолюцията е твърде голяма, лявата, дясната, горната и долната част от изображението ще бъдат изрязани. “Автоматично увеличение” “Пълно увеличение” “Изключено увеличение” Източник 4:3 Източник 4:3 Източник 4:3 Източник 16:9 Източник 16:9 Източник 16:9 Пунктираната линия представлява оригиналния размер на изображението. Съвет Можете да промените настройките за увеличение на видео изображението от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Zoom Settings“ от менюто с опции.

53 Изтриване на видео файлове от Видео библиотеката Когато изтривате видое файлове от “Video Library”, използвайте Media Managerза WALKMAN или Windows Explorer. За повече подробности относно употребата на Media Manager за WALKMAN вижте помощния файл (Help).