Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

66 Listening to FM Radio

66 Listening to FM Radio 2 Предварителна автоматична настройка на станции (Auto Preset) Можете да настроите предварително автоматично станции (до 30 станции) от вашия регион като изберете “Auto Preset”. Когато използвате FM тунерза първи път, или когато се местите в нов район, препоръчваме Ви да настроите предварително станциите като използвате “Auto Preset”. 1 Натиснете бутон OPTION/PWR OFF по време на FM прием. Появява се менюто с опции. 2 Натиснете бутон , за да изберете “Auto Preset” и след това натиснете бутон , за да потвърдите. 3 Натиснете бутон , за да изберете “Yes” и бутон , за да потвърдите избора си. Приетите станции ще бъдат запаметени във възходящ ред на честотата. “ Auto preset completed.” се появява, когато запаметяването приключи, след това вече можете да приемате предварително избраните станции. Забележка Извършването на “Auto Preset” ще изтрие вече запаметени станции. За да спрете автоматичната настройка Изберете “No” в стъпка 3 и натиснете бутон , за да потвърдите. За да блокирате прием на нежелани станции Променете настройките за прием (стр. 70) на “Low”.

67 Listening to FM Radio 3 Избор на станции За да Изберете предишна честота Изберете следваща честота Изберете предишна станция*1 Изберете следваща станция*1 Изберете предишен предварително настроен номер*2 Изберете следващ предварително настроен номер*2 Направете следното Натиснете бутон . Натиснете бутон . Натиснете и задръжте бутон . Натиснете и задръжте бутон . Натиснете бутон . Натиснете бутон . *1 Чрез натискане на бутон / по време на FM прием, намирате предишна (или следваща) излъчена станция. Ако е възможно да бъде приета, излъчената станция се приема. Ако възпрепятстването е твърде силно (има смущения), променете настройките за прием на “Low” (--стр. 70). *2 Тези настройки се отменят ако не въведете предварително настроени станции. Настройте станциите като използвате “Auto Preset” (-- стр. 66) Съвет Кабелът на слушалките служи като антена, така че свържете слушалките и издърпайте възможно най-много. За да изключите нивото на звука на FM тунера за кратко Когато натиснете бутон , от FM тунера не се извежда звук. Когато натиснете бутон , отново се извежда звуък от FM тунера.