Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

68 Listening to FM Radio

68 Listening to FM Radio Ръчна настройка на излъчвани станции Можете да настроите излъчвани станции, които “Auto Preset” да не засича (--стр. 66). FM радио Бутон OPTION/PWR OFF 5-знаков бутон 1 Натиснете и задръжте бутон , за да изберете желаната честота по време на FM прием. 2 Натиснете и задръжте бутон . Честотата, която сте избрали в стъпка 1 е предварително настроена и приписана на номер, който се появявва под честотата. Полезни съвети Можете да настроите до 30 станции. Ръчната FM настройка може да стои на FM радио екрана. Натиснете бутон OPTION/PWR OFF и изберете “Save to Preset” от менюто с опции. Забележки Предварително избраните номера се запазват във възходящ ред на честотата. Ако станцията, която желаете да запаметите е вече запаметена, на екрана ще се появи “Preset already exists” и няма да можете да запазите за втори път.

69 Listening to FM Radio Изтриване на излъчени станции 1 Изберете желания номер на честотата чрез бутон . 2 Натиснете бутон OPTION/PWR OFF. Появява се меню с опции. 3 Натиснете бутон , за да изберете “Delete from Preset” и след това натиснете бутон , за да потвърдите избора си. Когато предварително настроената станция е изтрита, се появява съобщение.