Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

70 Listening to FM Radio

70 Listening to FM Radio Настройка на прием (Scan Sensitivity) Когато изберете станции чрез функция “Auto Preset” (--стр. 66) или бутон , FM рисивърът може да приеме много нежелани станции, тъй като чувствителността на прием е висока. В този случай. В този случай настройте приема на “Low”. “High” е настройката, която се задава по подразбиране. Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон 1 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се появи меню Home. 2 Натиснете бутон , за да изберете (Настройки) и след това натиснете бутон , за да потвърдите избора си. 3 Натиснете бутон , за да изберете “FM Radio Settings” и след това натиснете бутон , за да потвърдите избора си. Появява се списък с опциите за “FM Radio Settings”. 4 Натиснете бутон , за да изберете “Scan Sensitivity” и след това натиснете бутон , за да потвърдите избора си. 5 Натиснете бутон , за да изберете “Low” и след това натиснете бутон , за да потвърдите избора си. За да настроите чувствителността на приема обратно към фабричните настройки Изберете “High” в стъпка 5 и натиснете бутон , за да потвърдите избора си.

71 Listening to FM Radio Промяна на Monaural/Stereo (Mono/Auto) Ако по време на FM прием се появи шум или друго съобщение, настройте рисивъра в позиция “Mono” за моно прием. Ако настроите “Auto”, моно/стерео прием се избира автоматично, в зависимост от условията за прием. “Auto” е фабрична настройка. Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон 1 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се появи меню Home. 2 Натиснете бутон , за да изберете (Настройки) и след това натиснете бутон , за да потвърдите избора си. 3 Натиснете бутон , за да изберете “FM Radio Settings” и след това натиснете бутон , за да потвърдите избора си. Появява се списък с опциите за “FM Radio Settings”. 4 Натиснете бутон , за да изберете “Mono/Auto” и след това натиснете бутон , за да потвърдите избора си. 5 Натиснете бутон , за да изберете “Mono” и след това натиснете бутон , за да потвърдите избора си. За да се върнете към автоматична настройка Изберете “Auto” в стъпка 5 и натиснете бутон , за да потвърдите избора си.