Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

78 Common Settings За

78 Common Settings За да изведете на екрана текущото време Изберете –(Clock Display) в Home меню. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ в екранното меню „Now Playing“ и изберете „Clock Display“ от менюто с опции. Съвет Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден/ година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа). За повече подробности вижте „Настройване формата на датата“ (-- страница 79) или „Настройване формата на часа“ (-- страница 80). Забележки Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана (например плейърът дълго време не е бил използван), настройките на датата и часа може да бъдат нулирани и вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”. Часовникът може да избърза или да закъснее с до 60 секунди на месец. В този случай го настройте отново.

79 Common Settings Настройване формата на датата Можете да изберете формата за изписване на текущата дата (-- страница 77) от следните възможности: „YYYY/ MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден/ година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните изберете „Date Display Format“ , след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се екранното меню за настройка на формата на дата. 5 Чрез бутоните изберете желаната от вас настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните три възможности: „YYYY/MM/DD“: датата се изписва във формата година / месец / ден. „MM/DD/YYYY“: датата се изписва във формата месец / ден / година. „DD/MM/YYYY“: датата се изписва във формата ден / месец / година.