Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

82 Common Settings

82 Common Settings Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings) Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожава данните, прехвърлени на вашия плейър. Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон Забележки Тази функция е достъпна само в режим пауза. 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ в режим пауза, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните изберете „Reset all Settings“ , след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се екранът за потвърждение на връщането към фабричните настройки. 5 Чрез бутоните изберете „Yes“ , след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се надписа „Restored factory settings“/ фабричните настройки възстановени. За да отмените тази операция Изберете „No“ / отмяна в стъпка 5 , след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Можете да отмените операцията и като натиснете бутона „BACK / HOME“ в стъпка 5. Процедурата по възстановяване на фабричните настройки е отменена и на екрана се появява менюто с опции за общи настройки.

83 Common Settings Форматиране на паметта (Format) Тази функция ви дава възможност да изведете на екрана информация за вашия плейър, например име на модела, версия на операционна система, и т.н. . Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон Забележки Тази функция е достъпна само в режим пауза. Тази функция не е достъпна, когато Bluetooth функцията е включена. 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ в режим пауза, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните - изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните изберете „Format“ , след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се надписът „All data including songs will be deleted. Proceed?“ / Всички данни, включително песните ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите? 5 Чрез бутоните изберете „Yes“ , след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се надписът „All data will be deleted. Proceed?“ / Всички данни ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите? 6 Чрез бутоните изберете „Yes“ , след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Докато форматирате вградената флаш памет на плейъра, на екрана се появява анимация. Когато форматирането приключи, на екрана се появява надписа „Memory formatted“/ паметта форматирана.