Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

84 Common Settings За

84 Common Settings За да отмените тази операция Изберете „No“ / не в стъпка 5 или 6, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Забележка -- Не използвайте „Windows Explorer“ или друг софтуер за форматиране на вградената флаш памет на плейъра. -- Вместо (Clock Display) на екрана се появява индикация ако плейърът има достъп до съответни онлайн услуги (възможни само в САЩ). За да възстановите (Clock Display), форматирайте паметта на плейъра (стр. 83).

85 Common Settings Избор на работен език Тази функция ви дава възможност да изберете един от въведените във вашия плейър езици за работен. На този език ще бъдат изписвани съобщенията и менютата на вашия плейър. Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Language Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 4 Чрез бутоните изберете желания от вас работен език ( страница 86), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.