Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

88 Useful Facts

88 Useful Facts Какво означава Формат и „Bit Rate“? Какво е аудио формат? Форматът на дадена песен зависи от метода за съхраняване на аудио информацията, когато прехвърляте песни от Интернет или от аудио CD на компютър и ги запазвате като аудио файлове. Стандартните формати включват „MP3“, „WMA“ и др. “MP3“: „MP3“ (“MPEG-1“ „Audio Layer 3“) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standartization). “MP3“ форматът може да компресира аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи. “WMA“: „WMA“ (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от „Microsoft Corporation“. Форматът „WMA“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла. “ACC“: „ACC“ (Advanced Audio Coding) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standartization). Форматът „ACC“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла. Linear PCM: Linear PCM е формат за аудио запис без цифрова компресия. Можете да слушате звук със същото качество като CD музика, ако записвате в този формат. Какво е битрейт? Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка секунда аудио. По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала. Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение? По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала, така че песните, които качвате на плейъра, са по-малко. По-ниският битрейт ви дава възможност да качите повече песни, но с по-ниско качество на звука. Забележка Ако свалите аудио запис от CD на компютъра с нисък битрейт, не можете да подобрите качеството на звука му, като изберете висок битрейт при прехвърлянето на записа от компютъра на плейъра.

89 Useful Facts Какво е видео формат? Видео формат е методът, използван при импортиране на видео и аудио информация на компютър и съхраняването й като видео файл. Стандартните формати включват „MPEG- 4“, „AVC“ и др. “MPEG- 4“: „MPEG- 4“ (съкращение от „Moving Picture Experts Group phase 4“) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standartization). Този формат за компресиране се използва за видео и аудио информация. “AVC“: „AVC“ (съкращение от Advanced Video Coding) ) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standartization). Този формат позволява записа на по-ярки изображения при по-ниски стойности на битрейт. Форматът „AVC“ включва четири профила и един от тях е „AVC Baseline Profile“. Форматът „AVC“ е базиран на стандарта „MPEG- 4 AVC“ на „ISO“. След като форматът „AVC“ е стандартизиран като „MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding“, обикновено е известен като „H.264/MPEG-4 AVC“ или“H.264/AVC“. WMV: WMV (Windows Media Video) e format за видео компресия разработен от Microsoft Corporation. Той се основава на MPEG-4, но постига по-висока компресия и поддържа контрол на авторски права посрдством DRM. Какво е формат на неподвижно изображение? Формат на неподвижно изображение е методът, използван за импортиране на неподвижни изображения на компютър и записването им като файлове с неподвижни изображения. Стандартните формати включват „JPEG“ и др. “JPEG“: „JPEG“ е стандартна технология за компресия на неподвижни изображения, създадена от „JPEG“ (Joint Photographic Expert Group). Форматът „JPEG“ може да компресира файлове с неподвижни изображения от 1/10 до 1/100 от размера на стандартните файлове с неподвижни изображения. Подробна информация за форматите и стойностите на битрейта, поддържани от този плейър Подробна информация за форматите и стойностите на битрейт, съвместими с този плейър, можете да намерите на -- страница 118.