Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

90 Useful Facts

90 Useful Facts Съхранение на файлове с данни Можете да съхранявате компютърни данни на вградената флаш памет на плейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows Explorer или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Ако плейърът е свързан към компютър, вградената флаш памет на плейъра се появява в Windows Explorer като [WALKMAN]. Забележки Докато работите с Windows Explorer, не използвайте приложения софтуер, за да осъществите достъп до вградената флаш памет на вашия плейър. Не изключвайте приложения USB кабел, докато на екрана е изведен надписа “Do not disconnect” (Не изключвайте) при прехвърляне на данни между компютъра и плейъра. Прехвърляните данни може да се повредят. Не използвайте „Windows Explorer“ за форматиране на вградената флаш памет на вашия плейър. Когато искате да форматирате вградената флаш памет, форматирайте я директно от плейъра ( -- страница 83). Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”, “MP_ROOT”.

91 Useful Facts Осъвременяване на софтуера на плейъра Можете да осъвремените софтуера на плейъра, което Ви позволява да добавяте нови опции към плейъра като инсталирате най-новия софтуер. За подробности относно най-новата софтуерна информация и това как да инсталирате най-новия софтуер, вижте следните уеб страници. За клиенти в САЩ: http://www.sony.com/walkmansipport За клиенти в Канада: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ За клиенти в Европа://www.support.sony-europe.com /DNA За клиенти в Южна Америка://www.sony-latin.com/index.crp За клиенти в други страни/региони://www.sony-asiz.com/support За клиенти, които са поръчали презокенски модели://www.sonyco.jp/overseas/support/ 1 Свалете от уебстраницата и осъвременете своя софтуер. 2 Свържете плейъра към компютъра си и след това започнете осъвременяване на програмата. 3 Следвайте инструкциите на екрана,з а да осъвремените софтуера. Осъвременяване на софтуера е извършено.