Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

92 Troubleshooting

92 Troubleshooting Отстраняване на проблеми Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да отстраните проблема. 1 Намерете наблюдаваните от вас симптоми на проблема в приложените таблици и пробвайте изредените начини за отстраняване на проблема. 2 Свържете плейъра към вашия компютър, за да заредите батерията. Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията. 3 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона „RESET“ с карфица и др. Ако натиснете бутона „RESET“, докато плейърът е в режим на възпроизвеждане, записите и настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат изтрити при нулирането. 4 Проверете за информация относно проблема в помощния файл на всяка от използваните програми. 5 Потърсете информация относно проблема в някои от интернет страниците за поддръжка: За клиенти в САЩ посетете: http://www.sony.com/walkmansupport/ За клиенти в Канада посетете: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ За клиенти в Европа посетете: http://support.sony-europe.com/DNA/ За клиенти в Латинска Америка посетете: http://www.sony-latin.com/pa/info/ За клиенти в други държави посетете: http://www.css.ap.sony.com/ За клиенти, закупили устройството в чужбина посетете: http://www.sony.co.jp/overseas/support 6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.

93 Troubleshooting Операции Симптом Няма звук. Причина / Начин на отстраняване Нивото на звука е на нула. Увеличете силата на звука (-- страница 11). Куплунгът на слушалките не е правилно поставен. Поставете правилно куплунга на слушалките в жака (-- страница 11). Куплунгът на слушалките е замърсен. Почистете го със сухо и меко парче плат. На плейъра няма съхранени аудио и видео данни. Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра. Не се възпроизвеждат песни, видео и неподвижни изображения. Батерията е изтощена. Заредете батерията докрай (-- страница 23). Ако плейърът не реагира дори след зареждането на батерията, натиснете бутона RESET, за да нулирате плейъра (-- страница 92). На плейъра няма съхранени аудио и видео данни. Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра. Опитвате се да възпроизведете видео изображения, конвертирани във формат, който не се поддържа от вашия плейър. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (-- страница 118). Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (-- страница 118). Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им формат (-- страница 118). Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл поради условията на абонамента и др. Песни с изтекъл период на възпроизвеждане не могат да бъдат възпроизведени. Подновете периода, като използвате софтуера, с който прехвърляте данни.