Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

94 Troubleshooting

94 Troubleshooting Операции (продължение) Симптом Причина / Начин на отстраняване Данните, прехвърлени на плейъра, не са показани в съответния списък. Достигнат е максималният брой на файловете, които могат да бъдат изведени в списъка. Максималният брой на файловете е 8000 за видео и неподвижни изображения. Освен това максималният брой папки е 1000 папки за неподвижни изображения в списъка с папки за неподвижни изображения. Изтрийте ненужните данни. Наличният капацитет е недостатъчен. Изтрийте ненужните данни, за да увеличите свободното място на плейъра. След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (-- страница 27). Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (-- страница 118). Когато изберете “All Songs” или “Album”, се Аудио файловете не са поставени в поддиректории на папката извеждат всички песни, но когато изберете “MUSIC”. “Folder”, някои песни не се появяват. Поставете ги в папки (поддиректории) на папка “MUSIC” чрез изтегляне и пускане с мишката. Песните се възпроизвеждат само в определен обхват на възпроизвеждане, например само песните от даден албум. Плейърът възпроизвежда песни само от списъците, от които започва възпроизвеждането (списък с албуми, списък с изпълнители и т.н.) Не можете да изтриете данни от плейъра Не можете да изтривате песни и неподвижни изображения от плейъра. Изтрийте ги с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на данни или с „Windows Explorer“.

95 Troubleshooting Операции (продължение) Симптом Причина / Начин на отстраняване Генерира се шум. В близост до плейъра се използва устройство, което излъчва радио сигнали, например мобилен телефон. Когато използвате устройство, което излъчва радио сигнали, например мобилен телефон, дръжте го далеч от плейъра. Музикалните файлове, които сте прехвърлили от компакт диск или др., са били повредени. Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете. Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (-- страница 118). Конвертирайте ATRAC аудио данните с помощта на приложената програма “MP3 Conversion Tool”. Някои песни може да не се възпроизведат, в зависимост от определени файлови спецификации. Бутоните не работят. Ключът „HOLD“ е поставен в позиция „HOLD“. Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (-- страница 12). Плейърът се е навлажнил от кондензирала влага. Изчакайте няколко часа, докато плейърът изсъхне. Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър (-- страница 23). Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на плейъра (-- страница 92). Не можете да работите с плейъра, докато е изведен надпис “Connecting”. Прекратете USB връзката и тогава започнете работа с плейъра. Възпроизвеждането не може да бъде прекратено. При този плейър няма разлика между временното и окончателно прекратяване на възпроизвеждането. Когато натиснете бутона --, на екрана се появява индикатор -- и възпроизвеждането се прекратява временно / окончателно.