Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

96 Troubleshooting

96 Troubleshooting Операции (продължение) Симптом Причина / Начин на отстраняване Плейърът не работи. Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър (-- страница 23). Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на плейъра (-- страница 92). Не можете да намерите данните, прехвърлени на плейъра. Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с помощта на “Windows Explorer“. Когато искате да форматирате вградената флаш памет на вашия плейър, форматирайте я директно от плейъра ( -- страница 83). Приложеният USB кабел е бил изключен от плейъра, докато прехвърлянето на данни не е било завършено. Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (-- страница 83). След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (-- страница 27). Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (-- страница 118). Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (-- страница 118). Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им формат (-- страница 118). Силата на звука не се увеличава. Включена е функцията „AVLS (Volume Limit)”. Изключете функцията „AVLS (Volume Limit)” (-- страница 73). Не се чува звук от десния канал на слушалките или десният канал се чува от двете слушалки. Куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака. Ако куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака, звукът няма да се възпроизвежда правилно. Поставете куплунга на слушалките в жака и натиснете, докато чуете изщракване (-- страница 11). Възпроизвеждането внезапно се прекратява Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър (-- страница 23). Била е възпроизвеждана песен или видео изображение, които не могат да бъдат възпроизведени. Възпроизведете друга песен или видео изображение.

97 Troubleshooting Операции (продължение) Симптом Причина / Начин на отстраняване Не се извеждат миниатюрни изображения Песните нямат информация за обложка, чийто файлов формат да се поддържа от плейъра. Миниатюрните изображения се извеждат само когато песните имат информация за обложка, чийто файлов формат се поддържа от плейъра. Прехвърлете файловете отново с помощта на приложения “Windows Media Player” или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни. Името на миниатюрното изображение не съвпада с неговия видео файл, или видео файлът не се намира на правилното място. Поставете JPEG файл със същото име като на видео файла в поддиректория на папка “VIDEO”. Ако неподвижните изображения нямат миниатюрни изображения, съвместими с файловия формат Exif, миниатюрните изображения не могат да бъдат изведени. Прехвърлете отново неподвижните изображения с помощта на приложения “Media Manager” за WALKMAN. Обложките не се извеждат Информацията за обложките не е включена към данните. Обложката се появява само ако информацията за нея е включена към данните. Можете да влагате обложки с помощта на приложения “Windows Media Player 11” или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни и влагане на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния му файл или към производителя му. -- Някои обложки не се извеждат, в зависимост от файловия им формат. Плейърът не може да форматира. Захранването на плейъра неволно е било изключено и пак включено. Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър (-- страница 23). Ако възникне неизправност, плейърът автоматично се изключва и след това отново се включва. Плейърът не работи както трябва. Компютърът е бил стартиран или рестартиран, докато плейърът е бил включен към него. Нулирайте плейъра, като натиснете бутона му “RESET”. Разкачвайте плейъра, когато стартирате или рестартирате компютъра.