Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

104 Riešenie problémov

104 Riešenie problémov Hlásenia Ak sa na displeji zobrazí hlásenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Hlásenie Význam Náprava All group numbers have been used. Cannot play; file format is not supported. Cannot play; the license is expired. Celkový počet položiek zoznamu (okrem zoznamov skladieb) prekračuje limit (8 192 položiek). Celkový počet skladieb registrovaný v zoznamoch skladieb dosiahol 65 535. Pokúšate sa prehrať súbor, ktorý sa nedá prehrať v prehrávači. Obmedzená doba prehrávania skladby uplynula. Skladby prekračujúce limit sú uložené v zozname „Others“. Ak nemôžete nájsť skladbu, vyhľadajte ju najprv v zozname „Others“. Ak nechcete uložiť skladby, ktoré prekračujú limit v zozname „Others“, z prehrávača vymažte nepotrebné skladby pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos skladieb, alebo pomocou programu Prieskumník systému Windows. Ak celkový počet zoznamov skladieb registrovaný v prehrávači prekračuje hodnotu 65 535, zoznamy skladieb prekračujúce toto číslo sa nedajú zobraziť. Pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos zoznamov skladieb, zmenšite počet zoznamov skladieb (vymažte niektoré zoznamy skladieb). Nemôžete prehrať nepodporovaný formát súboru ( strana 117). Aktualizujte licenčné údaje skladieb pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos. Pokračovanie

105 Riešenie problémov Hlásenie Význam Náprava Cannot save more than 30 Preset stations. Do not disconnect. Firmware update failed. LOW BATTERY. Please Charge. Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space. On hold... Cancel HOLD function to activate controls. Preset already exists. The device’s memory was not formatted correctly. Please reformat using Settings menu. Už je predvolených 30 staníc. Prehrávač je pripojený k počítaču alebo inému externému zariadeniu na prenos údajov. Aktualizácia firmvéru zlyhala pred dokončením. Batéria prehrávača je takmer vybitá. Dostupná kapacita prehrávača je nedostatočná. Prehrávač sa nedá obsluhovať, lebo prepínač HOLD je nastavený do polohy HOLD. Pokúšate sa predvoliť frekvenciu, ktorá je už predvolená. Zabudovaná pamäť typu flash nebola naformátovaná správne. Zabudovaná pamäť typu flash bola naformátovaná v počítači. Najprv vymažte nepotrebné stanice ( strana 69) a potom nalaďte predvoľby požadovaných staníc v rámci tohto limitu. Toto nie je chybové hlásenie. Neodpájajte kábel USB, kým sa nedokončí prenos. Podľa pokynov zobrazených na počítači skúste znova aktualizovať firmvér. Nabite batériu ( strana 23). Pomocou dodaného kábla USB pripojte prehrávač k počítaču a potom z prehrávača vymažte všetky nepotrebné údaje pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos, alebo pomocou Prieskumníka systému Windows. Ak chcete obsluhovať prehrávač, prepnite prepínač HOLD do opačnej polohy ( strana 12). Predvoľte iné frekvencie. Výberom položky „Settings“- „Common Settings“- „Format“ znova naformátujte zabudovanú pamäť typu flash (strana 83).