Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

10 Content Transfer

10 Content Transfer Program Content Transfer dokáže prenášať hudbu, videá alebo fotografie z počítača do prehrávača „WALKMAN“ jednoduchým presunutím myšou. Použitím programu Prieskumník systému Windows alebo iTunes® môžete intuitívne presúvať údaje myšou do programu Content Transfer. Bližšie informácie o používaní nájdete v pomocníkovi softvéru. Podporované súbory na prenos: hudba (MP3, WMA, AAC* 1 , WAV), fotografia (JPEG), video (jednoduchý profil MPEG-4, základný profil AVC (H.264/AVC), WMV* 1 * 2 ) * 1 Súbory DRM nie sú kompatibilné. * 2 Niektoré súbory WMV sa nedajú prehrať po prenesení prostredníctvom programu Content Transfer. Ak ich prenesiete znova použitím programu Windows Media Player 11, môžu sa stať prehrateľnými. Rada Súbory ATRAC môžete preniesť do prehrávača po konverzii do formátu súboru MP3. Ak chcete konvertovať súbory, prevezmite nástroj MP3 Conversion Tool z webových stránok technickej podpory pre zákazníkov ( strana 113).

11 Súčasti a ovládacie prvky Predná časť Tlačidlo BACK/HOME* 1 Stlačením môžete prejsť nahor o jednu úroveň obrazovky so zoznamom položiek alebo sa vrátiť do predchádzajúcej ponuky. Stlačte a podržte tlačidlo BACK/ HOME, až kým sa nezobrazí ponuka Home ( strana 14). Konektor pre slúchadlá Slúži na pripojenie slúchadiel. Zasuňte konektor, až kým nezacvakne na miesto. Ak sú slúchadlá pripojené nesprávne, zvuk zo slúchadiel môže byť nesprávny. 5-smerové tlačidlo* 2 Slúži na spustenie prehrávania a umožňuje navigáciu v ponukách prehrávača na obrazovke ( strana 15). Displej Displej sa môže v závislosti od funkcií líšiť ( strana 14). Tlačidlo VOL +* 2 /– Upravuje hlasitosť. Pokračovanie Konektor WM‐PORT Do tohto konektora môžete pripojiť dodávaný kábel USB alebo voliteľné periférne zariadenia, ako napríklad podporované príslušenstvo pripájané ku konektoru WM‐PORT.