Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

118 Ďalšie informácie

118 Ďalšie informácie Fotografia* 5 Formát fotografií (kodek) JPEG Počet súborov max. 8 000 Formát multimediálneho súboru: kompatibilný s formátom súborov Exif 2.21 Prípona súboru: .jpg Profil: základný profil Počet bodov: max. 4 000 × 4 000 bodov (16 000 000 bodov) * 1 Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým kódovačom. * 2 Súbory AAC-LC chránené autorskými právami sa nedajú prehrať. * 3 V závislosti od vzorkovacej frekvencie sú zahrnuté neštandardné bitové rýchlosti alebo nezaručené bitové rýchlosti. * 4 Niektoré súbory WMV sa dajú prehrať iba po prenosení použitím programu Windows Media Player 11. * 5 Niektoré súbory fotografií sa nedajú prehrať v závislosti od ich formátov. Pokračovanie

119 Ďalšie informácie Maximálny počet a čas skladieb, ktoré môžete nahrať (približná hodnota) Približné časy sú založené na prípade, kedy prenesiete alebo nahráte iba 4-minútové skladby (bez videí a fotografií) s formátom MP3. Počty skladieb a časy pre iné prehrávateľné formáty zvukových súborov sa môžu líšiť od formátu MP3. NWZ-E435F NWZ-E436F Bitová rýchlosť Skladby Čas Skladby Čas 48 kb/s 1 150 76 hod. 40 min. 2 450 163 hod. 20 min. 64 kb/s 885 59 hod. 00 min. 1 850 123 hod. 20 min. 128 kb/s 440 29 hod. 20 min. 925 61 hod. 40 min. 256 kb/s 220 14 hod. 40 min. 460 30 hod. 40 min. 320 kb/s 175 11 hod. 40 min. 370 24 hod. 40 min. NWZ-E438F Bitová rýchlosť Skladby Čas 48 kb/s 5 050 336 hod. 40 min. 64 kb/s 3 750 250 hod. 00 min. 128 kb/s 1 850 123 hod. 20 min. 256 kb/s 945 63 hod. 00 min. 320 kb/s 755 50 hod. 20 min. Maximálny nahrávací čas videí (približná hodnota) Informácie o približných nahrávacích časoch predstavujú odhadované hodnoty pre prípad, keď sa prenášajú iba videá. Čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania prehrávača. NWZ-E435F NWZ-E436F NWZ-E438F Bitová rýchlosť Čas Čas Čas Formát videa: 384 kb/s Formát zvuku: 128 kb/s 7 hod. 10 min. 15 hod. 00 min. 30 hod. 40 min. Formát videa: 768 kb/s Formát zvuku: 128 kb/s 4 hod. 00 min. 8 hod. 30 min. 17 hod. 30 min. Maximálny počet fotografií, ktoré môžete preniesť (približná hodnota) max. 8 000 Počet fotografií, ktoré môžete zaznamenať, môže byť menší v závislosti od veľkostí súborov. Pokračovanie