Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

14 Ovládacie prvky a

14 Ovládacie prvky a obrazovky prehrávača Pomocou 5-smerového tlačidla a tlačidla BACK/HOME môžete prezerať obrazovky, prehrávať skladby, videá a fotografie a meniť nastavenia prehrávača. Ponuka Home sa zobrazí, ak stlačíte a podržíte tlačidlo BACK/HOME. Na obrázku uvedenom nižšie je znázornené, ako sa mení obrazovka, ak stláčate rozličné ovládacie tlačidlá. Napríklad obrazovka prehrávača sa zmení podľa obrázka uvedeného nižšie, ak v ponuke Home vyberiete položku „Music Library“ – „Album“. Ponuka Home Vyberte položku (Music Library) a stlačte tlačidlo . Music Library Stlačte tlačidlo BACK/HOME. Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME. Vyberte položku „Album“ a stlačte tlačidlo . Zoznam albumov Stlačte tlačidlo BACK/HOME. Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME. Stlačte tlačidlo BACK/HOME. Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME. Zoznam skladieb Vyberte požadovaný album a stlačte tlačidlo . Vyberte požadovanú skladbu a stlačte tlačidlo . Spustí sa prehrávanie. Obrazovka Now Playing Stlačte tlačidlo BACK/HOME. Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME. Pokračovanie

15 Používanie 5-smerového tlačidla a obrazovky 5-smerové tlačidlo vykonáva rozličné funkcie na obrazovkách obsahujúcich zoznamy, na obrazovkách s miniatúrami a na obrazovke „Now Playing“. * 1 Nachádzajú sa tu hmatateľné body. Použite ich ako pomôcku pri ovládaní tlačidiel. Používanie 5-smerového tlačidla na obrazovke so zoznamom Hudba Tlačidlo (prehrať/ pozastaviť/potvrdiť)* 1 Tlačidlá / Tlačidlá / Register V zozname častí sa zobrazia iniciály skladby, albumu a podobne. Zoznam Oblasť s informáciami Zobrazia sa informácie o skladbe, ikony atď. ( strana 20). Tlačidlá / / Popis Slúži na potvrdenie položky v zozname. Presunie kurzor nahor alebo nadol. Stlačením a podržaním tlačidla môžete vykonávať posun nahor alebo nadol rýchlejšie. Slúži na zmenu obrazovky a pri zobrazení indexovej obrazovky slúži na presun kurzora doľava alebo doprava na zobrazenie zoznamu položiek. Slúži na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej obrazovky so zoznamom položiek, keď sa nezobrazuje index. Video Zoznam Tlačidlá / / Popis Slúži na potvrdenie položky v zozname. Presunie kurzor nahor alebo nadol. Stlačením a podržaním tlačidla môžete vykonávať posun nahor alebo nadol rýchlejšie. Slúži na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej obrazovky so zoznamom položiek. Pokračovanie