Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

16 Fotografia Zoznam

16 Fotografia Zoznam Tlačidlá / / Popis Slúži na potvrdenie položky v zozname. Stlačením a podržaním spustíte prehrávanie prezentácie fotografií vo vybranej položke. Presunie kurzor nahor alebo nadol. Stlačením a podržaním tlačidla môžete vykonávať posun nahor alebo nadol rýchlejšie. Slúži na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej obrazovky so zoznamom položiek. Pokračovanie

17 Používanie 5-smerového tlačidla na obrazovke „Now Playing“ Hudba Názov skladby Meno interpreta Názov albumu Žáner Rok vydania Stav prehrávania Tlačidlá / / Popis Spustí prehrávanie skladby. Po spustení prehrávania sa na displeji zobrazí ikona a po opätovnom stlačení tlačidla sa zobrazí ikona a prehrávanie sa pozastaví.* 1 Táto funkcia pozastavenia a pokračovania je k dispozícii iba na obrazovke „Now Playing“. Stlačením tlačidla / môžete zobraziť kurzor a prechádzať v zozname zobrazených položiek. Pri jednom alebo opakovanom stlačení slúži na presun prehrávania na začiatok aktuálnej, predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby. Stlačením a podržaním tlačidla môžete rýchlo prehľadávať prehrávanú skladbu smerom dozadu alebo dopredu. * 1 Ak nevykonáte žiadnu činnosť po dobu 3 minút, zatiaľ čo je skladba pozastavená, obrazovka sa vypne a prehrávač prejde do pohotovostného režimu. Pokračovanie