Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

20 Popis oblasti s

20 Popis oblasti s informáciami Ikony, zobrazené v tabuľke uvedenej nižšie, sa zobrazujú v oblasti s informáciami. Ikony sa líšia podľa stavu prehrávania, nastavení alebo obrazoviek. Bližšie informácie o ikonách nájdete na príslušných referenčných stranách. Ikony , , , , , , , , , atď. , , , Popis Ikony stavu prehrávania Prehranie, pozastavenie, posun dopredu/dozadu, presun na začiatok nasledujúcej, aktuálnej alebo predchádzajúcej skladby Pomalší alebo rýchly posun dopredu/dozadu ( strana 47) Ikony pre názov skladby, meno interpreta, názov videa alebo názov fotografie Ikona FM tunera Ikony režimu prehrávania , atď. Režim prehrávania je nastavený na hodnotu „Repeat“ alebo „Shuffle“ ( strana 42). Položka „Slide Show Repeat“ je nastavená na hodnotu „On“ ( strana 61) atď. Ikony nastavenia zvukových efektov ( strana 44) Ikony nastavenia videa , Položka „Zoom Settings“ je nastavená na hodnotu „Auto“ alebo „Full“ ( strana 51) Ikona zostávajúcej kapacity batérie ( strana 23) Pokračovanie

21 Zobrazenie obrazovky „Now Playing“ Obrazovku „Now Playing“ môžete rýchlo zobraziť z rozličných obrazoviek. Now Playing Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku (Now Playing) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazia sa podrobné informácie o aktuálne prehrávanom súbore s obsahom. Rady Obrazovku „Now Playing“ môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF a výberom položky „Now Playing“. Obrazovku prehrávania skladieb môžete zobraziť, ak pri prehrávaní videa alebo fotografií vyberiete v ponuke možností položku „Go to the song playback screen“.