Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

22 Používanie

22 Používanie tlačidla OPTION Stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF môžete zmeniť rôzne nastavenia každej funkcie. Tlačidlo OPTION/PWR OFF je užitočné, pretože umožňuje okamžite zobraziť obrazovku s nastaveniami bez výberu nastavovaných položiek v ponuke (Settings) v ponuke Home. Tlačidlo OPTION/PWR OFF 5-smerové tlačidlo Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF. Zobrazí sa ponuka možností. Stlačením tlačidla /// vyberte požadovanú položku a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka s vybratou nastavovanou položkou alebo sa vykoná vybratý príkaz. Položky ponuky možností sa líšia v závislosti od obrazovky, na ktorej ste stlačili tlačidlo OPTION/PWR OFF. Bližšie informácie nájdete na nasledujúcich stranách. „Zobrazenie ponuky možností hudby“ ( strana 39) „Zobrazenie ponuky možností videa“ ( strana 54) „Zobrazenie ponuky možností fotografií“ ( strana 64) „Zobrazenie ponuky možností FM tunera“ ( strana 72)

23 Začíname Príprava prehrávača Nabíjanie batérie prehrávača Batéria prehrávača sa nabíja počas pripojenia prehrávača k spustenému počítaču. Na pripojenie prehrávača k počítaču použite dodávaný kábel USB. Konektor kábla USB pripojte do prehrávača tak, aby značka smerovala hore. Ak indikátor nabitia batérie na displeji zobrazuje: , nabíjanie batérie je ukončené (nabíjanie trvá približne 4 hodiny). Ak používate prehrávač prvýkrát alebo ak ste ho dlhšiu dobu nepoužívali, úplne ho nabite (indikátor nabitia batérie ukazuje hodnotu ). Dobíjanie batérie prehrávača Ikona batérie na displeji sa mení podľa nižšie uvedeného zobrazenia. Informácie o výdrži batérie nájdete v časti na strane 121. Pri postupnom vybíjaní batérie sa pruh ikony zmenšuje. Ak sa zobrazí text „LOW BATTERY. Please Charge.“, prehrávač nemôžete používať. V takomto prípade nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču. Pokračovanie