Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

24 Začíname Poznámky

24 Začíname Poznámky Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 °C až 35 °C. Batéria sa dá nabiť približne 500-krát, kým sa opotrebuje. Toto číslo sa môže líšiť v závislosti od podmienok, v ktorých sa používa prehrávač. Indikátor batérie na displeji ukazuje iba odhadovanú hodnotu. Napríklad jeden čierny dielik indikátora nebude vždy ukazovať presne nabitie batérie na jednu štvrtinu jej kapacity. Počas prístupu prehrávača na počítač sa zobrazí text „Do not disconnect.“. Neodpájajte dodaný kábel USB počas zobrazenia textu „Do not disconnect.“, inak sa môžu poškodiť prenášané údaje. Ovládacie tlačidlá prehrávača sú počas pripojenia k počítaču nefunkčné. Niektoré zariadenia USB pripojené k počítaču môžu rušiť riadnu prevádzku prehrávača. Nezaručujeme nabitie batérie použitím podomácky skladaných alebo upravovaných počítačov. Ak počítač prejde do úsporného režimu, ako je napríklad režim spánku alebo režim dlhodobého spánku, počas pripojenia prehrávača pomocou kábla USB sa batéria prehrávača nenabíja. Namiesto toho prehrávač využíva energiu z batérie, ktorá sa tým vybíja. Nenechávajte prehrávač dlhšiu dobu pripojený k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k sieťovému napájaciemu zdroju, pretože prehrávač môže vybiť batériu počítača. Keď je prehrávač pripojený k počítaču, nezapínajte ho, nereštartujte ho, neprebúdzajte ho z režimu spánku ani nevypínajte počítač. Tieto operácie môžu spôsobiť poruchu prehrávača. Pred vykonávaním týchto operácií odpojte prehrávač od počítača. Ak neplánujete používať prehrávač dlhšie ako pol roka, nabíjajte batériu aspoň raz každých 6 až 12 mesiacov z dôvodu údržby batérie. Pokračovanie

25 Začíname Zapnutie a vypnutie prehrávača Tlačidlo OPTION/PWR OFF Zapnutie prehrávača Stlačením ľubovoľného tlačidla zapnite prehrávač. Vypnutie prehrávača Ak stlačíte a podržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF ( strana 12), prehrávač prejde do pohotovostného režimu a obrazovka sa vypne, aby sa šetrila energia batérie. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, keď je prehrávač v pohotovostnom režime, zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ atď. a prehrávač je pripravený na prevádzku. Okrem toho, ak je pohotovostný režim zapnutý počas približne 4 hodín, prehrávač sa automaticky úplne vypne. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo pri vypnutom prehrávači, zobrazí sa najprv úvodná obrazovka a potom sa zobrazí obrazovka „Now Playing“.