Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Prehľadávanie

Prehľadávanie prevádzkovej príručky Používanie tlačidiel v prevádzkovej príručke Kliknutím na tlačidlá umiestnené v pravej hornej časti tohto návodu môžete prejsť na „Obsah“, „Zoznam položiek ponuky Home“ alebo „Register“. Prechod na obsah Požadované informácie vyhľadajte v zozname tém tohto návodu. Prechod na zoznam položiek ponuky Home Požadované informácie vyhľadajte v zozname možností v ponuke prehrávača. Prechod na register Požadované informácie vyhľadajte v zozname kľúčových slov uvedených v tomto návode. Rady Kliknutím na číslo strany môžete prejsť na vyznačenú stranu v obsahu, v zozname položiek ponuky Home alebo v registri. Kliknutím na odkaz na stranu môžete prejsť na vyznačenú stranu (napr. strana 4) na každej strane. Ak chcete vyhľadať referenčnú stranu podľa kľúčového slova, v aplikácii Adobe Reader kliknite na ponuku „Úpravy“, výberom funkcie „Vyhľadávanie“ zobrazte navigačný panel, do vyhľadávacieho textového poľa napíšte kľúčové slovo a kliknite na tlačidlo „Vyhľadávanie“. Po prejdení na inú stranu môžete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu kliknutím na tlačidlo alebo umiestnené v dolnej časti obrazovky aplikácie Adobe Reader. Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od verzie programu Adobe Reader. Pokračovanie

Zmena rozloženia strany Tlačidlá v dolnej časti obrazovky programu Adobe Reader umožňujú zvoliť počet zobrazovaných strán. Samostatná strana Strany sa zobrazujú postupne po jednej. Pri rolovaní sa zobrazenie presúva na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu. Súvislé Strany sa zobrazujú súvislo za sebou. Pri rolovaní sa zobrazenie predchádzajúcej a nasledujúcej strany súvislo posúva nahor alebo nadol. Súvislé – čelné Vedľa seba sa zobrazia dve strany, pričom každá časť páru predstavuje súvislý sled strán. Pri rolovaní sa zobrazenie predchádzajúceho a nasledujúceho páru strán súvislo posúva smerom nahor alebo nadol. Čelné Zobrazia sa dve strany, jedna vedľa druhej. Pri rolovaní sa zobrazuje predchádzajúci alebo nasledujúci pár strán.