Views
1 month ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

30 Prehrávanie hudby

30 Prehrávanie hudby Vyhľadávanie skladieb (Music Library) Skladby môžete hľadať podľa názvov skladieb, albumov, interpreta a žánru a podobne. Music Library Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Poznámka Spustenie prehrávača alebo zobrazenie zoznamu súborov a priečinkov môže chvíľu trvať, ak je v prehrávači uložených veľa súborov alebo priečinkov. Vyhľadávanie skladieb podľa názvu skladby Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku (Music Library) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka „Music Library“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „All Songs“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam skladieb. Stlačením tlačidla /// vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Vybratá skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje v definovanom poradí. Pokračovanie

31 Prehrávanie hudby Vyhľadávanie skladieb podľa albumu Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku (Music Library) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka „Music Library“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Album“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam albumov. Stlačením tlačidla /// vyberte album a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam skladieb pre vybratý album. Stlačením tlačidla /// vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Vybratá skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje v definovanom poradí. Pokračovanie