Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

32 Prehrávanie hudby

32 Prehrávanie hudby Vyhľadávanie skladieb podľa interpreta Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku (Music Library) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka „Music Library“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Artist“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam interpretov. Stlačením tlačidla /// vyberte interpreta a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam albumov od interpreta, ktorého ste vybrali. Stlačením tlačidla /// vyberte album a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam skladieb pre vybratý album. Stlačením tlačidla /// vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Vybratá skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje v definovanom poradí. Rada Všetky skladby vybratého interpreta môžete zobraziť výberom položky „All [meno interpreta]“ v zozname a stlačením tlačidla v kroku . Pokračovanie

33 Prehrávanie hudby Vyhľadávanie skladieb podľa žánru Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku (Music Library) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka „Music Library“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Genre“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam žánrov. Stlačením tlačidla /// vyberte žáner a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam interpretov pre žáner, ktorý ste vybrali. Stlačením tlačidla /// vyberte interpreta a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam albumov od interpreta, ktorého ste vybrali. Stlačením tlačidla /// vyberte album a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam skladieb pre vybratý album. Stlačením tlačidla /// vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Vybratá skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje v definovanom poradí. Rada Všetky skladby s vybratým žánrom môžete zobraziť výberom položky „All [názov žánru]“ v zozname a stlačením tlačidla v kroku . Všetky skladby vybratého interpreta môžete zobraziť aj výberom položky „All [meno interpreta]“ v zozname a stlačením tlačidla v kroku . Pokračovanie