Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

34 Prehrávanie hudby

34 Prehrávanie hudby Vyhľadávanie skladieb podľa roku vydania Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku (Music Library) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka „Music Library“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Release Year“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam rokov vydania. Stlačením tlačidla /// vyberte rok a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam interpretov pre rok vydania, ktorý ste vybrali. Stlačením tlačidla /// vyberte interpreta a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam skladieb interpreta z roku vydania, ktorý ste vybrali. Stlačením tlačidla /// vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Vybratá skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje v definovanom poradí. Rada Všetky skladby z vybratého roku môžete zobraziť výberom položky „All [rok]“ v zozname a stlačením tlačidla v kroku . Pokračovanie

35 Prehrávanie hudby Vyhľadávanie skladieb podľa priečinka Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku (Music Library) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka „Music Library“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Folder“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam priečinkov alebo skladieb. Stlačením tlačidla /// vyberte priečinok alebo skladbu a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Ak vyberiete priečinok, zobrazí sa zoznam (zoznamy) skladieb alebo priečinkov. Ak vyberiete skladbu, zobrazí sa obrazovka prehrávania a spustí sa prehrávanie skladieb. V prípade potreby opakujte krok dovtedy, až kým sa nezobrazí požadovaná skladba. Vybratá skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje v definovanom poradí.