Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

38 Prehrávanie hudby

38 Prehrávanie hudby Vymazávanie skladieb z priečinka Music Library Skladby vymažete z priečinka „Music Library“ použitím softvéru, ktorý ste použili na prenos skladieb, alebo použitím programu Prieskumník systému Windows. Bližšie informácie o použití softvéru nájdete v pomocníkovi softvéru.

39 Prehrávanie hudby Zobrazenie ponuky možností hudby Ponuku možností hudby môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF na obrazovke so zoznamom, ako je napríklad zoznam skladieb, alebo na obrazovke prehrávania hudby „Now Playing“. V ponuke možností hudby sú k dispozícii rozličné nastavenia hudby. Jednotlivé možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z ktorej ste zobrazili ponuku možností. Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom Jednotlivé možnosti Now Playing Detailed Information Popis/referenčná strana Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“. Zobrazenie podrobných informácií o skladbe, napríklad doby prehrávania, formátu zvuku, prenosovej rýchlosti a názvu súboru. Pokračovanie