Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

44 Nastavenie hudby

44 Nastavenie hudby Návrat k normálnej kvalite zvuku V kroku vyberte položku „None“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Rada Kvalitu zvuku môžete nastaviť aj na obrazovke „Now Playing“. Stlačte tlačidlo OPTION/ PWR OFF a vyberte položku „Equalizer“ v ponuke možností. Poznámky Ak sa zdá, že vaše osobné nastavenia uložené ako „Custom 1“ a „Custom 2“ poskytujú inú úroveň hlasitosti než ostatné nastavenia, možno je potrebné upraviť hlasitosť manuálne, aby sa vyrovnala. Nastavenie položky „Equalizer“ sa nepoužije počas prehrávania videa alebo počúvania FM rádia. Zoznam nastavení ekvalizéra Nastavenia zvuku sa zobrazujú na obrazovke ako písmená v zátvorkách. Nastavenie/ikona None Popis Nastavenie kvality zvuku nie je aktivované. (predvolené nastavenie) Heavy ( ) Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na dosiahnutie výrazného zvuku. Pop ( ) Zvýrazňuje stredné frekvenčné rozsahy zvuku, čo je ideálne pre vokály. Jazz ( ) Zvýrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na dosiahnutie živšieho zvuku. Unique ( ) Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na pohodlné počúvanie tichých zvukov. Custom 1 ( ) Používateľom prispôsobiteľné nastavenie zvuku, pre Custom 2 ( ) ktoré môžete upraviť individuálne každý frekvenčný rozsah. Bližšie informácie nájdete v časti na strane 45. Pokračovanie

45 Nastavenie hudby Prispôsobenie kvality zvuku Hodnotu 5-pásmového ekvalizéra môžete predvoliť ako „Custom 1“ alebo „Custom 2“. Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností nastavenia hudby „Music Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Equalizer“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam nastavení ekvalizéra. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Edit“ zobrazenú pod položkou „Custom 1“ alebo „Custom 2“, zmeňte hodnotu a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami. Stlačením tlačidla / vyberte kurzor na nastavenie frekvenčného rozsahu a stlačením tlačidla / upravte úroveň nastavenia. 5 frekvenčných rozsahov môžete nastaviť na ľubovoľnú zo 7 zvukových úrovní. Stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Znova sa zobrazí zoznam nastavení ekvalizéra. Po úprave úrovne nastavenia musíte stlačením tlačidla vykonať potvrdenie. Ak stlačíte tlačidlo BACK/HOME pred vykonaním potvrdenia, nastavenie bude zrušené. Poznámka Nastavenia „Custom 1“ ani „Custom 2“ sa nepoužijú počas prehrávania videa ani počúvania FM rádia.