Views
2 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

48 Prehrávanie videí

48 Prehrávanie videí Nastavenie orientácie videa Orientáciu videa môžete nastaviť na hodnotu „Vertical“ alebo „Horizontal (right)“. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Video Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností nastavenia videa „Video Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Video Orientation“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Pokračovanie

49 Prehrávanie videí Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. „Vertical“: Zobrazenie bude mať rozlíšenie 240 × 180 bodov. (predvolené nastavenie) „Horizontal (right)“: Zobrazenie bude mať rozlíšenie 320 × 240 bodov. Činnosť 5-smerového tlačidla sa prepína v súlade s nastavením položky „Video Orientation“ ( strana 18). „Vertical“ Zdroj 4:3 Zdroj 16:9 „Horizontal“ Zdroj 4:3 Zdroj 16:9 Rady Orientáciu videa môžete nastaviť na obrazovke „Now Playing“ videa. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Video Orientation“ v ponuke možností. Ak je položka „Display“ nastavená na hodnotu „On“ ( strana 50), zobrazia sa podrobné informácie, ako napríklad názov videa, jeho ikona prehrávania a uplynutý čas prehrávania a podobne. Informácie zmiznú, ak túto funkciu nastavíte na hodnotu „Off “. Poznámka Ak je položka „Video Orientation“ nastavená na hodnotu „Horizontal (right)“, názov videa sa nezobrazí.