Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

50 Prehrávanie videí

50 Prehrávanie videí Nastavenie obrazovky na zobrazenie videa Počas prehrávania videa môžete zobraziť alebo skryť podrobné informácie o videu, ako je napríklad názov videa, jeho ikona prehrávania a uplynutý čas prehrávania a podobne. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Video Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností nastavenia videa „Video Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Display“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. „On“: Zobrazí názov videa, stav prehrávania alebo uplynutý čas atď. „Off “: Skryje podrobné informácie o aktuálne prehrávanom videu a zobrazí ich iba v prípade, ak používate ovládacie prvky prehrávača. (predvolené nastavenie) Rada Zobrazenie môžete nastaviť na obrazovke „Now Playing“ videa. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Display“ v ponuke možností. Poznámka Ak je položka „Video Orientation“ nastavená na hodnotu „Horizontal (right)“, názov videa sa nezobrazí.

51 Prehrávanie videí Nastavenie funkcie zväčšovania Aktuálne prehrávané video môžete zväčšiť. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Video Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností nastavenia videa „Video Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Zoom Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Pokračovanie