Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

54 Prehrávanie videí

54 Prehrávanie videí Zobrazenie ponuky možností videa Ponuku možností videí môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF na obrazovke so zoznamom, ako je napríklad zoznam videí, alebo na obrazovke prehrávania videa „Now Playing“. V ponuke možností videa sú k dispozícii rozličné nastavenia videa. Jednotlivé možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z ktorej ste zobrazili ponuku možností. Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom Jednotlivé možnosti Popis/referenčná strana Now Playing Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“. Play from beginning Nájdenie začiatku videa ( strana 47). Detailed Information Zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad veľkosť súboru, rozlíšenie, formát kompresie videa a zvuku, názov súboru atď. Most Recent Video Spustí sa prehrávanie videa, ktoré sa prehrávalo naposledy. Go to the song playback Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ s naposledy screen prehrávanou skladbou. Možnosti zobrazené na obrazovke „Now Playing“ Jednotlivé možnosti Popis/referenčná strana Play from beginning Nájdenie začiatku videa ( strana 47). Zoom Settings Nastavuje funkciu zväčšovania ( strana 51). Video Orientation Slúži na nastavenie orientácie videa ( strana 48). Display Slúži na nastavenie zobrazenia/nezobrazenia informácií o videu ( strana 50). Detailed Information Zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad veľkosť súboru, rozlíšenie, formát kompresie videa a zvuku, názov súboru atď. Brightness Úprava jasu obrazovky ( strana 76). Clock Display Zobrazenie aktuálneho času ( strana 78). Go to the song playback screen Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ s naposledy prehrávanou skladbou.

55 Prehrávanie fotografií Zobrazenie fotografie Môžete zobraziť jednu fotografiu na celej obrazovke (zobrazenie jednotlivých fotografií) alebo súvislo prehrávať viacwro fotografií (prehrávanie prezentácie) ( strana 60). Photo Library Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku (Photo Library) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam priečinkov s fotografiami. Stlačením tlačidla /// vyberte priečinok a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam fotografií. Stlačením tlačidla /// vyberte fotografiu a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa vybratá fotografia. Stlačením tlačidla / môžete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu. Pokračovanie