Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

58 Prehrávanie

58 Prehrávanie fotografií Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. „Vertical“: Zobrazenie bude mať rozlíšenie 240 × 320 bodov. (predvolené nastavenie) „Horizontal (right)“ alebo „Horizontal (left)“: Zobrazenie bude mať rozlíšenie 320 × 240 bodov. Činnosť 5-smerového tlačidla sa prepína v súlade s nastavením položky „Photo Orientation“ ( strana 19). „Vertical“ „Horizontal“ Rada Orientáciu fotografie môžete nastaviť na obrazovke „Now Playing“ fotografie. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Photo Orientation“ v ponuke možností.

59 Prehrávanie fotografií Nastavenie obrazovky na zobrazenie fotografie Počas zobrazenia fotografie môžete zobraziť alebo skryť podrobné informácie o fotografii, napríklad ikonu zobrazujúcu stav prehrávania atď. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Photo Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností nastavenia fotografie „Photo Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Display“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. „On“: Zobrazí sa názov aktuálnej fotografie, dátum nasnímania, stav prehrávania, číslo fotografie atď. „Off “: Skryjú sa informácie o aktuálnej fotografii. (predvolené nastavenie) Rada Zobrazenie môžete nastaviť na obrazovke „Now Playing“ fotografie. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Display“ v ponuke možností. Poznámka Ak je položka „Photo Orientation“ nastavená na hodnotu „Horizontal (right)“ alebo „Horizontal (left)“ ( strana 57), názov fotografie sa nezobrazí, a to ani v prípade, ak je položka „Display“ nastavená na hodnotu „On“.