Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

60 Prehrávanie

60 Prehrávanie fotografií Prehrávanie prezentácie Fotografie vo vybranom priečinku môžete zobrazovať súvislo. Photo Library Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku (Photo Library) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam priečinkov s fotografiami. Stlačením tlačidla /// vyberte priečinok s fotografiami a potom stlačte a podržte tlačidlo . Spustí sa prezentácia. Rada Prehrávanie prezentácie môžete spustiť niektorým z nasledujúcich postupov: Stlačte a podržte tlačidlo v zozname fotografií. Stlačte tlačidlo na obrazovke „Now Playing“ fotografie. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF v zozname priečinkov s fotografiami alebo v zozname fotografií a potom vyberte položku „Begin slide show“ v ponuke možností. Poznámka Obrazovka sa počas prehrávania prezentácie nevypne automaticky ani sa nezmení na šetrič obrazovky ( strana 75).

61 Prehrávanie fotografií Nastavenie režimu prehrávania prezentácie Fotografie môžete opakovane zobrazovať vo forme prezentácie. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Photo Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností nastavenia fotografie „Photo Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Slide Show Repeat“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. „On“: Postupne a opakovane sa zobrazujú fotografie v priečinku s fotografiami. „Off “: Postupne sa zobrazujú fotografie v priečinku s fotografiami až po poslednú fotografiu a potom sa vykoná návrat na prvú fotografiu a pozastaví sa prehrávanie. (predvolené nastavenie) Rada Režim prehrávania prezentácie môžete nastaviť na obrazovke „Now Playing“ fotografie. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Slide Show Repeat“ v ponuke možností. Poznámka Obrazovka sa počas prehrávania prezentácie nevypne automaticky ani sa nezmení na šetrič obrazovky ( strana 75).