Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

62 Prehrávanie

62 Prehrávanie fotografií Nastavenie intervalu prezentácie Môžete nastaviť čas zobrazenia každej fotografie. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Photo Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností nastavenia fotografie „Photo Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Slide Show Interval“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Fotografie sa prepínajú na nasledujúce fotografie vo vybratom intervale. K dispozícii sú nasledujúce možnosti: „Short“, „Normal“ (predvolené nastavenie) alebo „Long“. Rada Interval prezentácie môžete nastaviť na obrazovke „Now Playing“ fotografie. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Slide Show Interval“ v ponuke možností. Poznámka Ak je fotografia veľká, jej zobrazenie môže chvíľu trvať.

63 Prehrávanie fotografií Vymazanie fotografií z priečinka Photo Library Ak vymažete fotografie z priečinka „Photo Library“, použite program Media Manager for WALKMAN alebo Prieskumník systému Windows. Bližšie informácie o použití programu Media Manager for WALKMAN nájdete v jeho pomocníkovi. Poznámka Program Media Manager for WALKMAN nemôže vymazať fotografie, ktorých názov bol zmenený použitím programu Prieskumník systému Windows.