Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

64 Prehrávanie

64 Prehrávanie fotografií Zobrazenie ponuky možností fotografií Ponuku možností fotografií môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF na obrazovke so zoznamom, ako je napríklad zoznam priečinkov s fotografiami, alebo na obrazovke prehrávania fotografie „Now Playing“. V ponuke možností fotografií sú k dispozícii rozličné nastavenia fotografie. Jednotlivé možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z ktorej ste zobrazili ponuku možností. Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom Jednotlivé možnosti Popis/referenčná strana Now Playing Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“. Begin slide show Spustenie prezentácie ( strana 60). Detailed Information Slúži na zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad veľkosť súboru, rozlíšenie, názov súboru atď. Most Recent Photo Spustí prehrávanie fotografie, ktorá sa prehrávala naposledy. Go to the song playback Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ s naposledy screen prehrávanou skladbou. Možnosti zobrazené na obrazovke „Now Playing“ Jednotlivé možnosti Popis/referenčná strana Photo Orientation Slúži na nastavenie orientácie fotografie ( strana 57). Display Slúži na nastavenie zobrazenia/nezobrazenia informácií o fotografii ( strana 59). Detailed Information Slúži na zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad veľkosť súboru, rozlíšenie, názov súboru atď. Slide Show Repeat Slúži na výber režimu prehrávania prezentácie ( strana 61). Slide Show Interval Slúži na výber intervalu prezentácie ( strana 62). Brightness Slúži na úpravu jasu obrazovky ( strana 76). Clock Display Slúži na zobrazenie aktuálneho času ( strana 78). Go to the song playback Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ s naposledy screen prehrávanou skladbou.

65 Počúvanie FM rádia Počúvanie FM rádia Môžete počúvať FM rádio. Kábel slúchadiel slúži ako anténa, preto slúchadlá pripojte a natiahnite tak ďaleko, ako sa len dá. FM Radio Tlačidlo BACK/HOME Tlačidlo OPTION/PWR OFF 5-smerové tlačidlo 1 Zapnutie FM rádia Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka FM rádia. (FM Radio) a potom Frekvencia Číslo predvoľby Obrazovka sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorej ste si zakúpili prehrávač. Pokračovanie