Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

68 Počúvanie FM rádia

68 Počúvanie FM rádia Manuálne nastavenie predvolieb rozhlasových staníc Môžete predvoliť rozhlasové stanice, ktoré funkcia „Auto Preset“ nedokáže naladiť ( strana 66). Frekvencia Číslo predvoľby Tlačidlo OPTION/PWR OFF 5-smerové tlačidlo Stlačením tlačidla / vyberte požadovanú frekvenciu počas príjmu FM rádia. Stlačte a podržte tlačidlo . Frekvencia, ktorú ste vybrali v kroku , sa predvolí a priradené číslo predvoľby sa zobrazí pod frekvenciou. Rady Predvoliť môžete maximálne 30 staníc. Manuálne predvolenie staníc FM rádia môžete nastaviť na obrazovke FM rádia. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Save to Preset“ v ponuke možností. Poznámky Čísla predvolieb sa ukladajú v poradí od najnižšej po najvyššiu frekvenciu. Ak predvoľba stanice, ktorú chcete uložiť, už bola predvolená, zobrazí sa hlásenie „Preset already exists.“ a táto stanica sa nebude dať predvoliť znova. Pokračovanie

69 Počúvanie FM rádia Vymazanie predvolených rozhlasových staníc Stlačením tlačidla / vyberte požadované číslo predvoľby pre frekvenciu počas príjmu FM rádia. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF. Zobrazí sa ponuka možností. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Delete from Preset“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Keď sa predvolená stanica vymaže, zobrazí sa hlásenie.