Views
3 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

70 Počúvanie FM rádia

70 Počúvanie FM rádia Nastavenie príjmu (Scan Sensitivity) Ak vyberiete stanice použitím funkcie „Auto Preset“ ( strana 66) alebo tlačidla /, prijímač FM rádia môže prijímať veľa neželaných rozhlasových staníc, pretože citlivosť je príliš vysoká. V takomto prípade nastavte príjem na hodnotu „Low“. Predvolené nastavenie je „High“. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „FM Radio Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností nastavenia FM rádia „FM Radio Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Scan Sensitivity“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Low“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Nastavenie citlivosti príjmu späť na predvolenú hodnotu V kroku vyberte položku „High“ a stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie.

71 Počúvanie FM rádia Zmena na monofónny/stereofónny režim (Mono/Auto) Ak sa počas príjmu v pásme FM vyskytne šum, nastavte prijímač do režimu „Mono“, aby sa použil monofónny príjem. Ak nastavíte možnosť „Auto“, automaticky sa nastaví monofónny/stereofónny príjem v závislosti od podmienok príjmu. Predvolené nastavenie je „Auto“. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „FM Radio Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností nastavenia FM rádia „FM Radio Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Mono/Auto“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Mono“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Návrat k automatickému nastaveniu V kroku vyberte položku „Auto“ a stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie.