Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

72 Počúvanie FM rádia

72 Počúvanie FM rádia Zobrazenie ponuky možností FM tunera Ponuku možností FM tunera môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/ PWR OFF, keď je zobrazená obrazovka FM rádia. V ponuke možností FM tunera sú dostupné rôzne nastavenia FM tunera. Jednotlivé možnosti Save to Preset Delete from Preset Auto Preset Scan Sensitivity Mono/Auto Popis/referenčná strana Slúži na uloženie momentálne naladenej rozhlasovej stanice ako predvoľby ( strana 68). Slúži na vymazanie rozhlasovej stanice z predvolených staníc ( strana 69). Slúži na automatické predvolenie rozhlasových staníc ( strana 66). Slúži na upravenie citlivosti tunera ( strana 70). Slúži na zmenu na monofónny alebo stereofónny režim ( strana 71). Slúži na zobrazenie aktuálneho času. Clock Display Go to the song playback screen Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ s naposledy prehrávanou skladbou.

73 Common Settings Obmedzenie hlasitosti (AVLS (Volume Limit)) Nastavením funkcie „AVLS (Volume Limit)“ (systém automatického obmedzenia hlasitosti) môžete obmedziť maximálnu hlasitosť a zabrániť rušeniu alebo rozptyľovaniu počas počúvania. S funkciou „AVLS (Volume Limit)“ môžete počúvať hudbu pri pohodlnej úrovni hlasitosti. Predvolené nastavenie je „Off “. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „AVLS (Volume Limit)“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „On“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Hlasitosť sa udržuje na strednej úrovni. Vypnutie tejto položky V kroku vyberte položku „Off “ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie.