Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

74 Common Settings

74 Common Settings Vypnutie pípania Pípanie prehrávača môžete vypnúť. Predvolené nastavenie je „On“. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Beep Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Off“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zapnutie tejto položky V kroku vyberte položku „On“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie.

75 Common Settings Nastavenie typu šetriča obrazovky Šetrič obrazovky môžete nastaviť na hodnotu „Clock“ alebo „Blank“ pre prípad, ak viac než 30 sekúnd počas prehrávania skladby alebo príjmu FM tunera nevykonáte žiadnu operáciu. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam bežných nastavení „Common Settings“. Stlačenim tlačidla /// vyberte položku „Screensaver“ a potom stlačenim tlačidla vykonajte potvrdenie. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Type“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam typov šetriča obrazovky. Stlačením tlačidla /// vyberte požadovaný typ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Po potvrdení sa obrazovka v kroku zobrazí znova. „Clock“: Ak so zariadením nepracujete viac než 30 sekúnd, na obrazovke sa zobrazia hodiny vo forme šetriča obrazovky. (predvolené nastavenie) „Blank“: Ak so zariadením nepracujete viac než 30 sekúnd, obrazovka sa vypne.