Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

76 Common Settings

76 Common Settings Úprava jasu obrazovky (Brightness) Jas displeja môžete nastaviť na jednu z 5 úrovní. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam bežných nastavení „Common Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Brightness“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka na úpravu jasu. Stlačením tlačidla /// vyberte úroveň a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Predvolené nastavenie je „3“. Po úprave úrovne nastavenia musíte stlačením tlačidla vykonať potvrdenie. Ak stlačíte tlačidlo BACK/HOME pred vykonaním potvrdenia, nastavenie bude zrušené. Rady Jas obrazovky môžete upraviť počas prehrávania videa alebo fotografie. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a potom vyberte položku „Brightness“ v ponuke možností. Ak upravíte jas obrazovky na nižšiu úroveň, batéria vydrží dlhšie ( strana 87).

77 Common Settings Nastavenie aktuálneho času (Set Date-Time) Aktuálny čas môžete nastaviť manuálne. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Set Date-Time“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka na nastavenie dátumu a času. Stlačením tlačidla / vyberte rok a potom stlačením tlačidla / zmeňte hodnotu. Podobne ako v kroku upravte nastavenia pre mesiac, dátum, hodinu a minútu. Stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Pokračovanie