Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

78 Common Settings

78 Common Settings Zobrazenie aktuálneho času Vyberte položku (Clock Display) v ponuke Home. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF na obrazovke „Now Playing“ a vyberte položku „Clock Display“ v ponuke možností. Rada Ako formát dátumu môžete vybrať „YYYY/MM/DD“, „MM/DD/YYYY“ a „DD/MM/ YYYY“. Okrem toho môžete zvoliť zobrazenie hodín v 12-hodinovom („12-hour“) alebo 24-hodinovom („24-hour“) formáte. Bližšie informácie nájdete v časti „Nastavenie formátu dátumu“ (Date Display Format) ( strana 79) alebo „Nastavenie formátu času“ (Time Display Format) ( strana 80). Poznámky Ak je batéria vybitá, napríklad ak sa prehrávač dlho nepoužíval, nastavenia dátumu a času sa mohli vynulovať a namiesto aktuálneho dátumu a času sa zobrazí symbol „-“. Hodiny sa môžu predbiehať alebo oneskoriť o maximálne 60 sekúnd za mesiac. V takomto prípade nastavte hodiny znova.

79 Common Settings Nastavenie formátu dátumu Formát dátumu zobrazeného v aktuálnom čase môžete nastaviť ( strana 77) ako „YYYY/MM/DD“, „MM/DD/YYYY“ alebo „DD/MM/YYYY“. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Date Display Format“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka na nastavenie formátu zobrazenia. Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Môžete vybrať nasledujúce 3 typy formátov. „YYYY/MM/DD“: Dátum sa zobrazí ako rok/mesiac/deň. „MM/DD/YYYY“: Dátum sa zobrazí ako mesiac/deň/rok. „DD/MM/YYYY“: Dátum sa zobrazí ako deň/mesiac/rok.