Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

80 Common Settings

80 Common Settings Nastavenie formátu času Pre formát času zobrazeného ako aktuálny čas (strana 77) môžete vybrať možnosti „12-hour“ alebo „24-hour“. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Time Display Format“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa obrazovka na nastavenie formátu zobrazenia. Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. „12-hour“: Aktuálny čas sa zobrazí v 12-hodinovom formáte. „24-hour“: Aktuálny čas sa zobrazí v 24-hodinovom formáte.

81 Common Settings Zobrazenie Informácií o prehrávači (Unit Information) Môžete zobraziť informácie ako názov modelu, verziu firmvéru atď. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Unit Information“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam dostupných možností informácií o prehrávači. Dostupné informácie o prehrávači Možnosť Model: Firmware: Total songs: Total videos: Total photos: WM‐PORT: Popis Zobrazí sa názov modelu prehrávača. Zobrazia sa informácie o verzii firmvéru prehrávača. Zobrazí sa celkový počet skladieb uložených v prehrávači. Zobrazí sa celkový počet videí uložených v prehrávači. Zobrazí sa celkový počet fotografií uložených v prehrávači. Zobrazia sa informácie o verzii rozhrania WM‐PORT.