Views
1 month ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

84 Common Settings

84 Common Settings Zrušenie operácie V kroku alebo vyberte položku „No“ a stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Túto operáciu môžete zrušiť aj stlačením tlačidla BACK/HOME v kroku alebo . Poznámky Zabudovanú pamäť typu flash neformátujte pomocou programu Prieskumník systému Windows ani iného softvéru. Ak prehrávač pristupuje k niektorým službám online (k dispozícii iba v USA), namiesto ikony (Clock Display) sa zobrazí ikona . Ak chcete obnoviť funkciu (Clock Display), naformátujte pamäť prehrávača ( strana 83).

85 Common Settings Výber jazyka zobrazenia K dispozícii je viacero jazykov zobrazovania ponúk a hlásení v prehrávači. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Language Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Stlačením tlačidla /// vyberte jazyk ( strana 86) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Pokračovanie