Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

88 Užitočné fakty Čo

88 Užitočné fakty Čo je formát a bitová rýchlosť? Čo je formát zvuku? Zvukový formát označuje metódu používanú pri importovaní zvukových údajov z Internetu alebo zvukových diskov CD do počítača a ich ukladanie vo forme zvukových súborov. Medzi bežne používané formáty patria MP3 a WMA atď. MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je bežne používaná technológia kompresie zvuku, ktorú vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu). Formát MP3 dokáže komprimovať zvukové súbory na približne 1/10 veľkosti štandardných súborov na audiodiskoch CD. WMA: WMA (Windows Media Audio) je bežne používaná technológia kompresie zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Microsoft Corporation. Formát WMA vytvára rovnakú kvalitu zvuku ako formát MP3, avšak dosahuje menšie veľkosti súborov. AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je bežne používaná technológia kompresie zvuku, ktorú vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu). Formát AAC dosahuje rovnakú kvalitu zvuku ako formát MP3, avšak poskytuje zároveň menšie veľkosti súborov. Linear PCM: Linear PCM je formát na nahrávanie zvuku bez digitálnej kompresie. Zvuk môžete pri nahrávaní v tomto formáte počúvať s rovnakou kvalitou ako hudobný disk CD. Čo je bitová rýchlosť? Bitová rýchlosť označuje množstvo údajov používaných na uloženie každej sekundy zvuku. Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu zvuku, ale vyžaduje viac úložného priestoru pri rovnakej dĺžke zvuku. Aký je vzťah medzi bitovou rýchlosťou, kvalitou zvuku a veľkosťou pamäte? Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu zvuku, ale vyžaduje viac úložného priestoru pri rovnakej dĺžke zvuku, takže do prehrávača môžete uložiť menej skladieb. Nižšie bitové rýchlosti umožňujú uložiť viac skladieb, ale s nižšou kvalitou zvuku. Poznámka Ak importujete skladbu z disku CD do počítača pri nízkej bitovej rýchlosti, kvalitu zvuku skladby môžete zlepšiť výberom vysokej bitovej rýchlosti pri prenose skladby z počítača do prehrávača. Pokračovanie

89 Užitočné fakty Čo je formát videa? Obrazový formát označuje metódu používanú pri importovaní obrazových a zvukových údajov do počítača a ich ukladanie vo forme obrazových súborov. Medzi bežne používané formáty patria MPEG-4, AVC atď. MPEG-4: MPEG-4 označuje formát Moving Picture Experts Group fázy 4, ktorý vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu). Tento kompresný formát je určený pre video a zvuk. AVC: AVC označuje formát Advanced Video Coding, ktorý vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu). Umožňuje reprodukciu živších obrázkov pri nižšej bitovej rýchlosti. Súbory AVC zahŕňajú štyri profily. Jedným z nich je „AVC Baseline Profile“ (základný profil AVC). Formát AVC je založený na štandarde MPEG-4 AVC organizácie ISO (International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) a keďže formát AVC je štandardizovaný ako rozšírené kódovanie videa MPEG-4, časť 10, spoločne sa označuje ako MPEG-4 AVC/ H.264 alebo H.264/AVC. WMV: WMV (Windows Media Video – multimediálne video systému Windows) je formát kompresie videa vyvinutý spoločnosťou Microsoft Corporation. Bol založený na formáte MPEG-4, dosahuje vysokú mieru kompresie a podporuje ochranu proti kopírovaniu prostredníctvom technológie DRM. Čo je formát fotografie? Formát fotografie označuje metódu používanú pri importovaní obrázkov do počítača a ich ukladanie vo forme súborov s obrázkami. Medzi bežne používané formáty patrí JPEG atď. JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) je bežne používaný formát kompresie obrázkov, ktorý vyvinula skupina JPEG. Formát JPEG dokáže komprimovať súbor s obrázkom na približne 1/10 až 1/100 veľkosti pôvodných súborov s obrázkami. Bližšie informácie o prijateľných formátoch a bitových rýchlostiach pre tento prehrávač Bližšie informácie o podporovaných formátoch súborov a bitových rýchlostiach nájdete na strane 117.