Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

90 Užitočné fakty

90 Užitočné fakty Ukladanie údajov Počítačové údaje môžete uložiť do zabudovanej pamäte typu flash prehrávača tak, že ich prenesiete z počítača pomocou programu Prieskumník systému Windows alebo iného softvéru umožňujúceho prenos súborov. Ak je prehrávač pripojený k počítaču, zabudovaná pamäť typu flash sa zobrazí v programe Prieskumník systému Windows ako [WALKMAN]. Poznámky Počas používania programu Prieskumník systému Windows na prácu so zabudovanou pamäťou typu flash prehrávača nepoužívajte dodaný softvér. Počas prenosu údajov neodpájajte dodávaný kábel USB, keď sa zobrazuje text „Do not disconnect.“. Údaje sa môžu poškodiť. Zabudovanú pamäť typu flash neformátujte pomocou programu Prieskumník systému Windows. Ak chcete naformátovať zabudovanú pamäť typu flash, naformátujte ju v prehrávači ( strana 83). Nemôžete meniť názvy priečinkov ani vymazať priečinky „MUSIC“ a „MP_ROOT“.

91 Užitočné fakty Inovácia firmvéru prehrávača Inštaláciou aktualizovaného firmvéru prehrávača môžete pridať nové funkcie do prehrávača. Podrobnosti o najnovších verziách firmvéru a o jeho inštalovaní nájdete na nasledujúcej webovej stránke: Pre zákazníkov v USA: http://www.sony.com/walkmansupport Pre zákazníkov v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ Pre zákazníkov v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA Pre zákazníkov v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/index.crp Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo regiónoch: http://www.sony-asia.com/support Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely: http://www.sony.co.jp/overseas/support/ Prevezmite aktualizačný program do počítača z webových stránok. Pripojte prehrávač k počítaču a potom spustite aktualizačný program. Podľa pokynov na obrazovke vykonajte aktualizáciu firmvéru prehrávača. Aktualizácia firmvéru je dokončená.