Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

102 Feilsøking Kobling

102 Feilsøking Kobling til en datamaskin (fortsettes) Symptom Data kan ikke overføres til spilleren fra datamaskinen (fortsatt). Bare en liten mengde data kan overføres til spilleren. Spilleren blir ustabil når den er koblet til datamaskinen. Du kan ikke slette eller gi nytt navn til mapper. Årsak/løsning Dataene kan være skadet. Slett dataene som ikke kan overføres fra datamaskinen, og importer dem deretter til datamaskinen igjen. Når du importerer data til datamaskinen, må du lukke alle andre programmer for å unngå skade på dataene. Grensen for antall overførbare filer og mapper er overskredet. Slett unødvendige data. Du prøver å overføre filer av type M4A, MP4, 3GP eller M4V på en datamaskin som allerede har Windows Media Player 10 installert. Installer Windows Media Player 11 fra medfølgende CD-ROM. Hvis du overfører data ved hjelp av passende programvare for overføring, men overføringen ikke blir gjennomført, må du kontakte leverandøren. Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flashminnet. Frigjør mer plass ved å overføre unødvendige data tilbake til datamaskinen. Det er lagret data som ikke kan spilles av på spilleren, på spilleren. Hvis annen type data enn sanger, video eller fotografier er lagret på spilleren, reduseres mengden data som kan overføres. Overfør data som ikke kan spilles av på spilleren, tilbake til datamaskinen for å øke mengden tilgjengelig plass. Du bruker en USB-hub eller en USB-forlengelseskabel. Det kan hende det ikke fungerer å koble til spilleren via en USB-hub eller -forlengelseskabel. Koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Du kan ikke slette eller gi nytt navn til mappene "MUSIC" og "MP_ROOT". Fortsettes

103 Feilsøking FM-mottaker Symptom Du kan ikke høre en FM-kringkasting godt. Mottaket er svakt og lydkvaliteten er dårlig. Det er forstyrrelser på FM-kringkastingen. Annet Symptom Det kommer ingen pipelyd når spilleren brukes. Spilleren blir varm. Dato og klokkeslett er tilbakestilt. Årsak/løsning Mottakerfrekvensen er ikke korrekt stilt inn. Bedre mottaket ved å velge frekvensen manuelt ved hjelp av knappen / ( side 68). Radiosignalet er svakt. Lytt til FM-kringkastingen nær et vindu, ettersom signalet kan være svakt i bygninger eller kjøretøy. Hodetelefonledningen er ikke strukket helt ut. Hodetelefonledningen fungerer som antenne. Strekk hodetelefonledningen så langt ut som mulig. En enhet som sender ut radiosignaler, for eksempel en mobiltelefon, er i bruk nær spilleren. Når du bruker slike enheter, bør du holde dem borte fra spilleren. Årsak/løsning "Beep Settings" er satt til "Off ". Sett "Beep Settings" til "On" ( side 74). Det kommer ingen pipelyd når spilleren er koblet til den valgfrie sokkelen eller en annen enhet. Spilleren kan bli varm når batteriet lades og like etter opplading. Spilleren kan også bli varm når store mengder data overføres. Dette er normalt, og det er ingen grunn til bekymring. Legg spilleren bort en stund og la den kjøle seg ned. Hvis du har latt spilleren ligge en stund med oppbrukt batteri, kan datoen og klokkeslettet ha blitt tilbakestilt. Dette er ikke en feil. Lad batteriet til vises på skjermen, og still inn dato og klokkeslett på nytt ( side 77).