Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

104 Feilsøking

104 Feilsøking Meldinger Følg instruksjonene nedenfor hvis det vises en melding i displayet. Melding Betydning Løsning All group numbers have been used. Cannot play; file format is not supported. Cannot play; the license is expired. Totalt antall oppføringer i lister (unntatt sanglistene) overskrider grensen (8192 elementer). Totalt antall sanger registrert i spillelisten har nådd 65 535. Du prøver å spille en fil som ikke kan spilles av på spilleren. Den begrensede avspillingsperioden for sangen har utløpt. Sanger som overskrider grensen, lagres i "Others". Hvis du ikke finner en sang, må du først søke etter den i "Others"- listen. Hvis du ikke ønsker å lagre sanger som overskrider grensen, i "Others"-listen, kan du slette unødvendige sanger fra spilleren ved hjelp av programvaren du brukte til å overføre sangene, eller med Windows Utforsker. Hvis totalt antall spillelister som er registrert på spilleren, er større enn 65 535, kan spillelister over dette antallet ikke vises. Reduser antallet spillelister (slett spillelistene) ved hjelp av programvaren som du brukte til å overføre spillelistene. Du kan ikke spille en fil med et format som ikke støttes ( side 117). Oppdater lisensinformasjonen for sangene ved hjelp av programvaren du bruker til overføring. Fortsettes

105 Feilsøking Melding Betydning Løsning Cannot save more than 30 Preset stations. Do not disconnect. Firmware update failed. LOW BATTERY. Please Charge. Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space. On hold... Cancel HOLD function to activate controls. Preset already exists. The device's memory was not formatted correctly. Please reformat using Settings menu. 30 radiostasjoner er allerede forhåndsinnstilt. Spilleren er koblet til en datamaskin eller en annen ekstern enhet for overføring av data. Oppdatering av fastvaren ble ikke fullført. Det er lite batteristrøm igjen. Det er ikke nok tilgjengelig kapasitet i spilleren. Spilleren kan ikke betjenes fordi HOLD-bryteren er satt til posisjonen HOLD. Du prøver å forhåndsinnstille en frekvens som allerede er lagret. Det innebygde flashminnet ble ikke riktig formatert. Det innebygde flashminnet ble formatert på en datamaskin. Slett først unødvendige stasjoner ( side 69), og legg deretter til ønskede kanaler innen maksimalantallet. Dette er ikke en feilmelding. Ikke koble fra USB-kabelen før overføringen er ferdig. Følg instruksjonene som vises på datamaskinen, og prøv på nytt å oppdatere fastvaren. Lad batteriet ( side 23). Koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av medfølgende USB-kabel, og slett deretter unødvendige data fra spilleren ved hjelp av annen programvare for overføring eller Windows Utforsker. Du betjener spilleren ved å skyve HOLD-bryteren til motsatt posisjon ( side 12). Forhåndsinnstill en annen frekvens. Velg "Settings" – "Common Settings" – "Format" for å formatere det innebygde flashminnet på nytt ( side 83).