Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

114 Annen informasjon

114 Annen informasjon Merknad om lisens og varemerke ATRAC er et varemerke for Sony Corporation. "WALKMAN" og "WALKMAN"-logen er registrerte varemerker for Sony Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe, Adobe Reader og Adobe Flash Player er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson. IBM og PC/AT er registrerte varemerker for International Business Machines Corporation. Apple, Macintosh og iTunes er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. QuickTime og QuickTime-logen er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Inc., og brukes på lisens derfra. Pentium er et varemerke eller registrert varemerke for Intel Corporation. Programvaren er delvis basert på arbeid utført av Independent JPEG Group. THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Fortsettes

115 Annen informasjon THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Amerikanske og utenlandske patenter lisensiert fra Dolby Laboratories. Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM - og ®-merker ikke angitt. Dette produktet er beskyttet av bestemte eiendomsrettigheter fra Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenom dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft eller autorisert datterselskap av Microsoft. Fortsettes