Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

118 Annen informasjon

118 Annen informasjon Foto* 5 Fotoformat (kodek) JPEG Antall filer Maks. 8000 Mediefilformat: Kompatibel med Exif 2,21-filformat Filtype: JPG Profil: Baseline Profile Antall piksler: Maks. 4000 × 4000 piksler (16 000 000 piksler) * 1 Samplingsfrekvensen samsvarer kanskje ikke med alle kodere. * 2 Opphavsrettsbeskyttede AAC-LC-filer kan ikke spilles av. * 3 Ikke-standard bithastigheter eller bithastigheter som ikke kan garanteres, er inkludert, avhengig av samplingsfrekvens. * 4 Enkelte WMV-filer kan bare spilles av ved overføring med Windows Media Player 11. * 5 Enkelte fotofiler kan ikke spilles av, avhengig av filformatene. Fortsettes

119 Annen informasjon Maksimalt antall sanger som kan spilles inn, og tid til disposisjon (ca.) De omtrentlige tidene er basert på tilfeller der du kun overfører eller spiller inn 4 minutters sanger (ikke inkludert videoer og fotografier) i MP3-format. Andre avspillbare lydfilformater kan gi andre antall sanger og tider enn MP3-formatet. NWZ-E435F NWZ-E436F Bithastighet Sanger Tid Sanger Tid 48 kbps 1150 76 t 40 min 2450 163 t 20 min 64 kbps 885 59 t 00 min 1850 123 t 20 min 128 kbps 440 29 t 20 min 925 61 t 40 min 256 kbps 220 14 t 40 min 460 30 t 40 min 320 kbps 175 11 t 40 min 370 24 t 40 min NWZ-E438F Bithastighet Sanger Tid 48 kbps 5050 336 t 40 min 64 kbps 3750 250 t 00 min 128 kbps 1850 123 t 20 min 256 kbps 945 63 t 00 min 320 kbps 755 50 t 20 min Maksimal innspillingstid for videoer (ca.) Den omtrentlige innspillingstiden er beregnet for tilfeller der bare videoer overføres. Tiden kan variere, avhengig av forholdene spilleren brukes i. NWZ-E435F NWZ-E436F NWZ-E438F Bithastighet Tid Tid Tid Videoformat: 384 kbps Lydformat: 128 kbps 7 t 10 min 15 t 00 min 30 t 40 min Videoformat: 768 kbps Lydformat: 128 kbps 4 t 00 min 8 t 30 min 17 t 30 min Maksimalt antall fotografier som kan tas, og som kan overføres (ca.) Maks. 8000 Antallet fotografier som kan tas, kan være lavere, avhengig av filstørrelser. Fortsettes