Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

12 HOLD-bryter Når du

12 HOLD-bryter Når du bærer med deg spilleren, kan du beskytte den mot utilsiktet bruk ved hjelp av HOLD-bryteren. Når HOLD-bryteren blir skjøvet i pilretningen , blir funksjonene for alle knapper deaktivert. Hvis du skyver HOLD-bryteren i motsatt retning, blir HOLD-funksjonen slått av. Knappen OPTION/PWR OFF* 1 Viser valgmenyen ( side 22, 39, 54, 64, 72). Hvis du trykker inn og holder knappen OPTION/PWR OFF, slår skjermen seg av og spilleren går over i standby-modus. Hvis du trykker på en knapp mens spilleren er i standby-modus, vises "Now Playing"- skjermbildet og spilleren er klar for bruk. Hvis du lar spilleren være i standby-modus i omtrent 4 timer, slår spilleren seg automatisk helt av. Hvis du trykker på en hvilken som helst knapp når spilleren er slått av, vises oppstartskjermbildet først, og deretter vises "Now Playing"- skjermbildet. Merknad Spilleren bruker en svært liten mengde batteristrøm når den er i standbymodus. Derfor kan det hende at spilleren slås helt av etter kort tid, avhengig av hvor mye strøm som er igjen i batteriet. * 1 Funksjoner som er merket med på spilleren, blir aktivert hvis du trykker inn og holder de tilsvarende knappene. * 2 Det finnes følbare prikker. Bruk dem som hjelp når du bruker knappene. Fortsettes

13 Bakside Knappen RESET Tilbakestiller spilleren når du trykker på RESET-knappen med en liten nål eller lignende ( side 92).