Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

14 Spillerkontroller og

14 Spillerkontroller og -skjermbilder Bruk femveisknappen og BACK/HOME-knappen til å navigere gjennom skjermbilder, spille av sanger, videoer og FM-radio, og vise fotografier eller endre spillerens innstillinger. Home-menyen kommer frem når du trykker og holder inne BACK/HOMEknappen. Diagrammet nedenfor viser hvordan skjermbildet endres når du trykker på de forskjellige knappene. Spillerens skjermbilde endres for eksempel slik det er vist nedenfor når du velger "Music Library"– "Album" fra Home-menyen. Home-menyen Velg (Music Library) og trykk på -knappen. Music Library Trykk på knappen BACK/HOME. Trykk og hold inne knappen BACK/HOME. Velg "Album" og trykk på -knappen. Albumliste Trykk på knappen BACK/HOME. Trykk og hold inne knappen BACK/HOME. Trykk på knappen BACK/HOME. Trykk og hold inne knappen BACK/HOME. Sangliste Velg albumet du ønsker, og trykk på -knappen. Velg ønsket sang og trykk på -knappen. Avspillingen begynner. Now Playing-skjermbildet Trykk på knappen BACK/HOME. Trykk og hold inne knappen BACK/HOME. Fortsettes

15 Slik bruker du femveisknappen og skjermen Med femveisknappen kan du utføre ulike funksjoner i listeskjermbildene, i skjermbildene for miniatyrbilder og i "Now Playing"-skjermbildet. * 1 Det finnes følbare prikker. Bruk dem som hjelp når du bruker knappene. Slik bruker du femveisknappen i listeskjermbildet Musikk (spill/pause/ bekreft)-knapp* 1 /-knapper /-knapper Indeks De første bokstavene til navnene på sanger og album i listedelen vises. Liste Informasjonsområde Informasjonen om sangen, ikonene og så videre, vises ( side 20). Knapper / / Beskrivelse Bekrefter elementet i listen. Flytter markøren opp eller ned. Trykk og hold inne for å bla opp eller ned raskere. Bytter skjermbilder eller beveger markøren til venstre eller høyre for å vise en liste over elementer når en indeks vises. Viser det forrige eller det neste skjermbildet av listen når indeksen ikke vises. Video Liste Knapper / / Beskrivelse Bekrefter elementet i listen. Flytter markøren opp eller ned. Trykk og hold inne for å bla opp eller ned raskere. Viser det forrige eller det neste skjermbildet av listen. Fortsettes