Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

18 Video

18 Video Avspillingsstatus Når du endrer displayretningen til vannrett, endres også retningen og funksjonene for knappen ///. Knapper / Beskrivelse Starter avspilling av video. Når avspillingen starter, vises på displayet, og hvis -knappen blir trykket inn igjen, vises og avspillingen tar pause.* 1 Du kan spille av og ta pause i video bare fra "Now Playing"-skjermen for videoen. Trykk -knappen for å finne begynnelsen av videoen som spilles av. Trykk og hold inne /-knappen for å skanne en video som spilles av raskt bakover eller fremover. Mens avspillingen står på pause, kan du gå litt frem eller tilbake ved å trykke på /-knappen. * 1 Hvis det ikke er noen aktivitet i mer enn 3 minutter mens en video står på pause, slås skjermen av og spilleren går over i standby-modus. Fortsettes

19 Fotografi Avspillingsstatus Når du endrer displayretningen til vannrett, endres også retningen og funksjonene for knappen ///. Knapper / Beskrivelse vises på displayet, og et lysbildeshow starter. Hvis knappen trykkes på nytt, vises og avspillingen stopper midlertidig.* 1 Viser neste eller forrige fotografi. * 1 Under avspilling av sanger mens et lysbildeshow er midlertidig stoppet, deaktiveres skjermen hvis du ikke utfører noen handlinger innen 30 sekunder ( side 75). Når avspillingen av sanger og et lysbildeshow som vises samtidig, stoppes midlertidig, og du ikke utfører en handling i mer enn 3 minutter, slås skjermen av og spilleren går over i standby-modus. FM Knapper Beskrivelse Spiller av FM-radio, eller stopper avspillingen midlertidig* 1 . Forhåndsinnstiller ved å trykke og holde inne den valgte frekvensen. / Velger frekvenser. Velger den neste stasjonen som kan mottas, ved å trykke og holde inne. / Velger den forhåndsinnstilte stasjonen. * 1 Hvis det ikke er noen aktivitet i mer enn 3 minutter mens FM står på pause, slår skjermen seg av og spilleren går over i standby-modus. Fortsettes